enter рус / eng / укр
17 August 2011

Using the Grid as an environment for innovative development.

 

Бажаю обговорити можливість і шляхи створення ІННОГРІДа замість ІННОГРАДА (типу Сколково). Суть ідеї коротко можна викласти так: "..Давайте спробуємо накласти систему ГРІД з її обчислювальними, ресурсними, комунікативними можливостями в реальному часі на сітку існуючих наукових центрів, унікальних установок, виробничих майданчиків, включаючи і колишні військові заводи з незатребуваним устаткуванням, фінансових центрів, брокерську мережу по трансферу технологій і особливих умов для інноваційних фірм при їх створенні, ліцензуванні діяльності, доступу до наукових, виробничих і фінансових ресурсів. Створимо певні правила функціонування такої мережі і "мотивації спілкування", щоб забезпечити умови "інформаційного пулу". До цього потрібно додати систему відбору, виховання і навчання кадрів хоч би від старшої школи, і акуратного супроводу талантів, щоб не розгубити по дорозі.І назвати таку систему можна аналогічно - інноваційний ГРІД (замість град) - ІННОГРІД... Інногрід буде фактично розподіленим аналогом іннограда. Будувати окреме місто не потрібно. А ось стимулювати наукові кадри, створити або розвинути комерційний ГРІД на основі існуючого академічного ГРІДа, створити мотиваційні системи як поштовх для створення критичного рівня професіоналів, залучених в інтенсивний обмін професійними знаннями через ГРІД, підключити через існуючі центри колективного користування унікальні установки для проведення експериментів в мережі (для цього потрібно додати систему створення досліджуваних зразків за замовленням), створити системи розмивання меж між установами для вирішення спільних завдань (аналог Віртуальних організацій ГРІД), підключити в мережу фінансові структури для активного обговорення різних пропозицій інноваторів - на це потрібно буде витратити гроші. І звичайно, в першу чергу необхідно змінити систему оплати існуючих наукових кадрів, яка могла б, хоч приблизно, конкурувати із зарубіжною, зосередивши її (систему оплати) на перспективних напрямах. Дуже корисно для підвищення якості освіти "перемішати в одній склянці" науково-педагогічні кадри з наукових інститутів і університетів для відбору кращих за допомогою студентів. Як м'який варіант "перемішування" - це зняти перешкоди по підготовці магістрів в наукових інститутах. Це, власне, і буде початком для створення академічного університету.". Кого зацікавить невелике обгрунтування і можливі шляхи побудови, прочитайте статтю повністю за адресою: http://infrastructure.kiev.ua/news/71/

 


Only registered users can post comments.
Register or Login
Developed in MCG
© 2011, Bogolyubov Institute for Theorethical Physics