увійти рус / eng / укр

Про нас

 

ВО "Інфраструктура" створена по ініцитиві співробітників академічних инститтутов і вищих учбових закладів, які мають програму розвитку Українського національного Гріда. Організації, які вони представляють, вносять вагомий вклад у розвиток УНГ шляхом створення територіально-розподілених органів управління національної грід-інфраструктури.

 

ВО "Інфраструктура" відкрита для приєднання усіх організацій, які розділяють наші мету і завдання.

 

Основним ядром організації є адміністратори і менеджери грід-сайтів, які безпосередньо стикаються з проблемами побудови грід-інфраструктури, забезпечення її функціонування, наповнення кадрового складу, навчання користувачів, які тільки знайомляться з Грід і не знайшли ВО за своїм профілем діяльності.

 

Координація діяльності адміністраторів грід-сайтів, надання реальної допомоги органам управління УНГ, входження в міжнародні грід-спільноти здійснюється через виконання прийнятої програми роботи, яка складається з наступних завдань :

 1. Створити стандарти сервісу УНГ
 2. Створення правил пріоритетності спільного використання грід-ресурсів.
 3. Тестування новго ПО
 4. Збільшення надійності ресурсів
 5. Моніторинг грід-ресурсів
 6. Участь в міжнародних проектах по тестуванню і створенню єдиного ресурсного простору
 7. Створення резерву ресурсів спільного використання для:
 8. - існування нульового варіанту Українського ГРІД - "вакуум ГРІДа" для безперебійного функціонування,
  - страхування ресурсів інших ВО;
  - надання додаткових ресурсів для виконання проектів держпрограми;
  - використання ресурсів для входження в міжнародні асоціації;;
  - визначення енергоємності ресурсів, справедливої вартості ресурсів.
 9. Координування діяльності адміністраторів Грід-сайтів для виконання поставлених завдань, а також для консолідації зусиль усіх елементів УНГ.
 10. Створення базової команди для пропаганди і просування УНГ.
Розроблено в MCG
© 2011, Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова