увійти рус / eng / укр

 

Положення УНГ

 

 

Основне призначення грід - забезпечення умов для використання системи розподілених обчислень для вирішення складних наукових і прикладних завдань, які вимагають для свого вирішення великих обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання даних.

Для досягнення цілей прискорення наукових досліджень в різних галузях науки і техніки інститути Академії наук України і Міністерства освіти України об'єднали свої обчислювальні ресурси в грід- інфраструктуру для колективного використання у рамках віртуальних організацій.

Для встановлення основних правил функціонування колективного ресурсу української грід - інфраструктури були прийняті і затверджені Координаційним комітетом програми « Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки» основні регламентуючі документи.

Основним документом є "Положення про  УНГ",  в якому описуються основні структурні елементи УНГ, їх завдання і функції.

Структура УНГ має вигляд:

structurabkc.jpg

 

 

Грід - інфраструктура України є трирівневою міжвідомчою структурою з елементами централізованого управління, яка враховує особливості використання грід в різних сферах науки і технології.

Централізоване управління виконується Координаційною науково-технічною радою Програми (КРП), а виконавчим органом є Координаційний комітет програми (ККП).

Базовий Координаційний Центр (БКЦ), що підкоряється безпосередньо ККП в існуючій структурі виконує роль національного Операційного центру, який здійснює координацію і представлення грід-сайтів (ресурсних центрів) на міжнародному рівні і забезпечує взаємодії з міжнародною грід- інфраструктурою. У своєму складі БКЦ містить територіально розподілені підрозділи, що відповідають за експлуатацію грід- сервісів, що підтримують роботу грід- інфраструктури України.

 

У своїй роботі БКЦ керується «Положенням про базовий координаційний центр національного рівня», в якому визначені основні завдання, функції, права і обов'язки головного координатора Української грід- інфраструктури і способи здійснення цих функцій, а так само визначений принцип управління і формування команди координаторів інфраструктури.

Основними елементами грід- інфраструктури є  віртуальні організації, як   об'єднання грід-сайтів і дослідників для вирішення конкретного наукового завдання, - основні споживачі ресурсів, задаючі напрям розвитку грід- інфраструктури. Саме завдяки віртуальним організаціям, окрім спільного використання унікального устаткування, забирається дублювання спеціалізованого програмного забезпечення, а також результатів досліджень.

 

У своїй роботі віртуальні організації керуються «Правилами реєстрації віртуальних организацій», в яких описані  основні вимоги до віртуальних організацій, процедури  їх організації і реєстрації, які  необхідно здійснити віртуальній організації для початку роботи.

    На нижньому рівні структурної ієрархії знаходяться грід-сайти, як основний елемент, що надає обчислювальні ресурси для користувачів. У своїй роботі менеджери грід- сайтів керуються

«Правилами реєстрації грід-сайтів»,  в яких описана процедуру реєстрації, а також приведені форми документів, які необхідно заповнювати при реєстрації. Слід зазначити, що процедура реєстрації не регламентує досить жорсткі  вимоги міжнародних інфраструктур і віртуальних організацій, залишаючи таку регламентацію для договірних стосунків надання ресурсів грид- сайтами.

Використання грид- ресурсів України регламентується документом «Правила використання ресурсів УНГ", в якому визначені основні вимоги до використання користувачами грід- інфраструктури для забезпечення безпечного функціонування, а також способи  реагування на інциденти безпеки.

 

 

Форма реєстраційної картки грід-сайта : registr_forma.xls - 32 Kb

Положення про УНГ : ung_fin.pdf - 378 Kb

Положення про БКЦ: bcc_fin.pdf - 443 Kb

Правила реєстрації ВО: vo_fin.pdf - 285 Kb

Правила реєстрації грід-сайтів: grid-site_fin.pdf - 308 Kb

Правила використання ресурсів УНГ: resources_fin.pdf - 295 Kb

 

Див. http://infrastructure.kiev.ua/en/news/81/

http://ung.in.ua/

http://infrastructure.kiev.ua/en/about/statute/

 


 


 

 

 

Розроблено в MCG
© 2011, Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова